MISTRZOSTWA
ŚWIATA 
KADETÓW
I JUNIORÓW
LINZ 2005
TRAPANI 2003
PŁOWDIW 2004

                   MISTRZOSTWA ŚWIATA W SZERMIERCE   
                          
DO LAT 17 i 20 - TAEBAEK CITY  2006

         REPREZENTACJA    PROGRAM    WYNIKI     MEDALE POLAKÓW

Nie zwieńczyły dzieła
17 IV 2006 - informacja własna - Drużyna szpadzistek nie powiększyła ar- 
cyskromnego, acz i tak lepszego niż przed rokiem, dorobku polskiej repre-
zentacji na mistrzostwa świata do lat 17 i 20. Została sklasyfikowakowa-
na naodległym 11 miejscu. Floreciści drużynowo nie wystąpili. 
więcej >>

Szablistki ósme, szpadziści nieobecni
16 IV 2006 - informacja własna - Startująca w wielkanocną niedzielę dru-
żyna szablistek nie przyniosła nam jajka niespodzianki. Zajęły ósme miej-
sce. W turnieju drużynowej szpady mężczyzn Polacy nie startowali. 
więcej >>

Dzień bez Polek i Polaków
15 IV 2006 - informacja własna - Bez reprezentantów Polski toczyły się 
w sobotę turnieje drużynowe szablistów i florecistek do lat 20. W tym 
pierwszym triumfowali Rosjanie, w tym drugim Włoszki. 
wiecej>>

Miejsca w ósemkach zamiast medali
14 IV 2006 - informacja 
własna - 
Florecista Michał Majewski i szpadzistka 
Renata Knapik zajęli miejsca w finałowych ósemkach turniejów dwudzie-
stolatków. Oboje przegrali pojedynki bezpośrednio decydujące o zdoby-
ciu medali. 
więcej >>

Małgorzata Kozaczuk błysnęła i zgasła
13 IV 2006 - informacja własna - Błysk formy w eliminacjach grupowych 
i nagła zapaść w pierwszym pojedynku pucharowym. Do tego dwa poje-
dynki przegrane jednym trafieniem - to cała historia występu polskich 
szablistek w mistrzowskim turnieju do lat 20. O jedynym szpadziście pi-

szemy jeszcze krócej. więcej >>

Jakub walczył o medal, szwedzkie potknięcie Agaty

12 IV 2006 - informacja własna - Bez medalu, a jedynie ósmym miejscem
szablisty Jakuba Ceranowicza zakończył się start dwójki naszych repre-
zentantów w pierwszym dniu zmagań młodzieżowców. W turnieju florecis-
tek Agata Kantorska potknęła się już na pierwszej przeszkodzie, przegry-
wając pojedynek o wejście do "16" z zawodniczką ze Szwecji. 
więcej >> 

Brązowy medal Katarzyny Dąbrowy!

11 IV 2006 - informacja własna - Polscy juniorzy przełamali wreszcie me-
dalową niemoc, trwającą od ubiegłorocznych mistrzostw świata w Płow-. 
diw. Na podium stanęła Katarzyna Dabrowa, trzecia w turnieju szpadow-
ym do lat 17. Tylko jednym trafienim przegrał medal florecista Tomasz 
Sinoracki. 
więcej >>

Matylda blisko podium, Filip o krok od "ósemki"
10 IV 2006 - informacja własna - Medal Matyldy Ostojskiej, startującej w 
szablowym turnieju juniorek, był naprawdę blisko. Zabrakło niewiele aby 
stanęła na podium. Z kolei szpadziście Filipowi Broniszewskiemu tylko 
jednego trafienia trzeeba było, aby awansował do finałowej ósemki. 
Niestety zadał je przeciwnik. 
więcej >>

Szabliści bez medali, florecistki też
9 IV 2006 - informacja własna - 
Niezbyt udała się reprezentantom Polski
inauguracja mistrzostw. Dorobek szablistów i florcistek w kategorii junio-
rów (do lat 17) jest taki sam - dwa miejsca w szesnstce i po jednym w 
"32". Do medali zabrakło sporo. 
więcej >>