mi_fe_szelogo
pol_zw_szelogo_cd
WIADOMOŚCI  CZERWCA  2018
mi_fe_szelogo_cd
REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA
REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA

Lata 2008-2016
KLASYFIKACJE
MISTRZOWIE OLIMPIJSCY
POLSCY MEDALIŚCI IO
MISTRZOWIE ŚWIATA
POLSCY MEDALIŚCI MŚ
MISTRZOWIE EUROPY
POLSCY MEDALIŚCI ME
MISTRZOSTWIE POLSKI
KLUBY SZERMIERCZE
AKADEMIA prof. Zbigniewa Czajkowskiego
Jerzy Pawłowski 1932-2005
GWIAZDA WITOLDA WOYDY
ARCHIWUM
LINKI
KONTAKT
BLOGI
KSIĄŻKI i DVD
Lata 2008 - 2016
Apel otwarty do środowiska szermierczego

Szanowni Państwo - Trenerzy, Działacze, Sędziowie, Zawodnicy, Miłośnicy Szermierki,

Zwracamy się do Państwa z apelem o zaangażowanie się w budowę jak najlepszego ośrodka zarządzania szermierką w nadchodzącej kadencji. Już w grudniu odbędzie się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. Delegaci na Zjazd wybiorą nowe władze szermiercze. A delegatów wybiorą członkowie PZS czyli Kluby.

Z Igrzysk w Pekinie polscy szermierze przywieźli 1 medal, a zawodnicy
w turniejach indywidualnych 2 razy zajmowali miejsca punktowane.
Niemniej wystosowaliśmy apel do Prezesa Związku Pana Adama Lisewskiego o rozważenie możliwości niekandydowania na stanowisko Prezesa Związku na kolejną kadencję. Nasz apel wynika z szacunku dla pracy i zaangażowania trenerów, zawodników, przedstawicieli klubów
i okręgów. Nasze zarzuty dotyczą pracy władz Związku, które wydają się wspomnianych przez nas podczas Igrzysk w Pekinie niedociągnięć
i zaniechań nie zauważać.

Zwracamy się do wszystkich Członków Klubów szermierczych z apelem
o aktywne włączenie się i udział w wyborach Delegatów na planowany
w grudniu Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. Zgodnie z ustawą
o stowarzyszeniach, na której opierają się statuty klubów, każdy członek klubu, który ukończył 16 lat ma prawo brania udziału w wyborach Delegatów.

Delegaci na Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy powinni być przedstawicielami całego Naszego środowiska, a nie jedynie wąskiej grupy osób. Każdy z nas może zostać Delegatem na Walny Zjazd i tym samym aktywnie budować Polski Związek Szermierczy. Apelujemy do każdego
z Państwa o wywieranie wpływu na zarządy klubów, aby wybory Delegatów odbywały się przy państwa czynnym (jako kandydatów na Delegatów) czy też biernym (poprzez udział w głosowaniach) udziale. Wybierzmy Delegatów, którzy będą realnym odzwierciedleniem naszego środowiska
i którym chcemy powierzyć losy Związku i naszej dyscypliny na następne
4 lata. Bądźmy dumni z tych, których sami wybierzemy.

Polska Reprezentacja Olimpijska w Szermierce – Pekin 2008

Adam Wiercioch, Radosław Zawrotniak, Robert Andrzejuk, Tomasz Motyka, Sylwia Gruchała, Magdalena Mroczkiewicz, Małgorzata Wojtkowiak, Karolina Chlewińska, Bogna Jóźwiak, Aleksandra Socha, Irena Więckowska, Sławomir Mocek

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
MISTRZOSTWA ŚWIATA
MISTRZOSTWA ŚWIATA 17 i 20
MISTRZOSTWA EUROPY
MISTRZOSTWA EUROPY 23
MISTRZOSTWA EUROPY 17 i 20
MISTRZOSTWA EUROPY 17
MISTRZOSTWA POLSKI
MISTRZOSTWA POLSKI 23
MISTRZOSTWA POLSKI 20
MISTRZOSTWA POLSKI 17 OOM
MISTRZOSTWA POLSKI 15 OOM
MISTRZOSTWA POLSKI 14
UNIWERSJADY
Angielski     Francuski     Niemiecki     Polski     Rosyjski     Włoski