mi_fe_szelogo
pol_zw_szelogo_cd
WIADOMOŚCI  MAJA  2022
mi_fe_szelogo_cd
REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA
REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA

Lata 2008-2019
KLASYFIKACJE
MISTRZOWIE OLIMPIJSCY
POLSCY MEDALIŚCI IO
MISTRZOWIE ŚWIATA
POLSCY MEDALIŚCI MŚ
MISTRZOWIE EUROPY
POLSCY MEDALIŚCI ME
MISTRZOSTWIE POLSKI
KLUBY SZERMIERCZE
AKADEMIA prof. Zbigniewa Czajkowskiego
Jerzy Pawłowski 1932-2005
GWIAZDA WITOLDA WOYDY
ARCHIWUM
LINKI
KONTAKT
BLOGI
KSIĄŻKI i DVD
Lata 2008 - 2018
Apel otwarty do środowiska szermierczego

Szanowni Państwo - Trenerzy, Działacze, Sędziowie, Zawodnicy, Miłośnicy Szermierki,

Zwracamy się do Państwa z apelem o zaangażowanie się w budowę jak najlepszego ośrodka zarządzania szermierką w nadchodzącej kadencji. Już w grudniu odbędzie się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. Delegaci na Zjazd wybiorą nowe władze szermiercze. A delegatów wybiorą członkowie PZS czyli Kluby.

Z Igrzysk w Pekinie polscy szermierze przywieźli 1 medal, a zawodnicy
w turniejach indywidualnych 2 razy zajmowali miejsca punktowane.
Niemniej wystosowaliśmy apel do Prezesa Związku Pana Adama Lisewskiego o rozważenie możliwości niekandydowania na stanowisko Prezesa Związku na kolejną kadencję. Nasz apel wynika z szacunku dla pracy i zaangażowania trenerów, zawodników, przedstawicieli klubów
i okręgów. Nasze zarzuty dotyczą pracy władz Związku, które wydają się wspomnianych przez nas podczas Igrzysk w Pekinie niedociągnięć
i zaniechań nie zauważać.

Zwracamy się do wszystkich Członków Klubów szermierczych z apelem
o aktywne włączenie się i udział w wyborach Delegatów na planowany
w grudniu Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. Zgodnie z ustawą
o stowarzyszeniach, na której opierają się statuty klubów, każdy członek klubu, który ukończył 16 lat ma prawo brania udziału w wyborach Delegatów.

Delegaci na Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy powinni być przedstawicielami całego Naszego środowiska, a nie jedynie wąskiej grupy osób. Każdy z nas może zostać Delegatem na Walny Zjazd i tym samym aktywnie budować Polski Związek Szermierczy. Apelujemy do każdego
z Państwa o wywieranie wpływu na zarządy klubów, aby wybory Delegatów odbywały się przy państwa czynnym (jako kandydatów na Delegatów) czy też biernym (poprzez udział w głosowaniach) udziale. Wybierzmy Delegatów, którzy będą realnym odzwierciedleniem naszego środowiska
i którym chcemy powierzyć losy Związku i naszej dyscypliny na następne
4 lata. Bądźmy dumni z tych, których sami wybierzemy.

Polska Reprezentacja Olimpijska w Szermierce – Pekin 2008

Adam Wiercioch, Radosław Zawrotniak, Robert Andrzejuk, Tomasz Motyka, Sylwia Gruchała, Magdalena Mroczkiewicz, Małgorzata Wojtkowiak, Karolina Chlewińska, Bogna Jóźwiak, Aleksandra Socha, Irena Więckowska, Sławomir Mocek

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 2008-2016
MISTRZOSTWA ŚWIATA 2003-2014
MISTRZOSTWA ŚWIATA U17 i U20 2003-2012
MISTRZOSTWA EUROPY 2003-2015
MISTRZOSTWA EUROPY U23 2008-2014
MISTRZOSTWA EUROPY U17 i U20 2003-2012
MISTRZOSTWA EUROPY U17 2007-2011
MISTRZOSTWA POLSKI 2004-2012
MISTRZOSTWA POLSKI U23 2009-2012
MISTRZOSTWA POLSKI U20 2004-2012
MISTRZOSTWA POLSKI U17 OOM 2004-2012
MISTRZOSTWA POLSKI U15 OOM 2003-2008
MISTRZOSTWA POLSKI U14 2011-2012
UNIWERSJADY 2009, 2011, 2013, 2015
Angielski     Francuski     Niemiecki     Polski     Rosyjski     Włoski