KADEMIA profesora Zbigniewa Czajkowskiego
Sylwetka autora
  1. O DZIWACZNYCH ZJAWISKACH 
    W DZIAŁALNOSCI TRENERÓW I W NAUCE O SPORCIE

  2.
 KSZTAŁTOWANIE SPRAWNOŚCI CZYNNOŚCIOWO-RUCHOWEJ 
    ORAZ NAUCZANIE TECHNIKI I TAKTYKI W KOLEJNYCH ETAPACH SZKOLENIA

  3. 
SZERMIERCZA PRACA NÓG JAKO PRZYKŁAD ĆWICZEŃ WIELOZADANIOWYCH

  4. 
CZYNNIKI MOTYWUJĄCE W SPORCIE (1)

  5. 
CZYNNIKI MOTYWUJĄCE W SPORCIE (2)

  6. TEORIA PRZYWÓDZTWA W SPORCIE (1)

  7. 
TEORIA PRZYWÓDZTWA W SPORCIE (2)

  8. 
WYBÓR I STOSOWANIE SKRAJNYCH STYLÓW KIEROWANIA

  9. 
ZDOLNOSCI PRZYWÓDCZE TRENERA

10. 
WPŁYW WYZNACZANIA CELÓW

11. 
ISTOTA I ZNACZENIE INDYWIDUALIZACJI TRENINGU SPORTOWEGO

12. 
ĆWICZENIA WIELOZADANIOWE NA PRZYKŁADZIE SZERMIERKI
      
abstract in egnlish

13. ISTOTA I ZNACZENIE SPOISTOŚCI ZESPOŁU W SPORCIE

14. 
O WYZNACZANIU, POSTRZEGANIU I URZECZYWISTNIANIU CELÓW I ZADAŃ

15. NAUCZANIE, UCZENIE SIĘ, DOSKONALENIE I STOSOWANIE TECHNIKI ORAZ TAKTYKI 
      W KOLEJNYCH ETAPACH ZAPRAWY SZERMIERZA

16. 
TIMING english

17. ISTOTA I ZNACZENIE PRZENOSZENIA english summary

18.  FIECHOWANIJE - MOJA ŻIZŃ , CZYLI O NADZWYCZAJNYM ROZWOJU SZERMIERKI RADZIECKIEJ

19. 
ZARYS DZIEJÓW SZERMIERKI W EUROPIE OD CZASÓW SREDNIOWIECZA DO PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU
      english summary

20. CAMILLO AGRIPPA I JEGO WKŁAD DO ROZWOJU TEORII, TECHNIKI I TAKTYKI SZERMIERKI 
      english summary

21. HUMANISTYCZNA FILOZOFIA TRENERSKA CZYLI JAK BYĆ WYBITNYM TRENEREM
      - omówienie książki Rainera Martensa  "Successful Coaching" 

22. ODMIANY WALK ĆWICZEBNYCH W ZAPRAWIE SZERMIERZA
Jest już dostępna książka autorstwa prof. Zbigniewa Czajkowskiego - "Nauczanie techniki sportowej"
wyd. II poszerzone i zmienione. 
Mieszkańcy warszawy moga ją nabyć w Centralnym Osrodku Sportu przy ul. Łazienkowskiej 72a, 
w Bibliotece trenera.
Książkę można też zamówić telefonicznie u pani 
Jadwigi Kwiatkowskiej - tel. (022) 529 88 17.
Cena książki 30 zł (+ewentualnie koszt przesyłki)